Aktuality


Aktuální materiál Národní komise pro kojení MZ ohledně ošetřování a kojení novorozence při suspektní nebo prokázané COVID-19 matky

 

Screeningová vyšetření

 

Vážení rodiče, gratulujeme Vám k narození potomka.

Rádi bychom Vás seznámili se screeningovými vyšetřeními, která se provádějí na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a odborných lékařských společností u všech novorozenců narozených v ČR. Tato vyšetření budou provedena během pobytu Vašeho miminka v porodnici.

Screeningová vyšetření slouží k vyhledávání chorob v jejich časném stádiu tak, aby se tyto nemoci u novorozence diagnostikovaly a léčily dříve, než se stačí projevit a způsobit nevratné poškození zdraví.

Screeningová vyšetření novorozenců jsou bezbolestná, mimo novorozeneckého laboratorního screeningu, kdy je potřeba odebrat několik kapek krve z patičky. U všech vyšetření je vítána přítomnost matky.

Přehled screeningových vyšetření:

Syfilis

Odebírá se pupečníková krev ihned po porodu.

Novorozenecký laboratorní screening

V rámci novorozeneckého laboratorního screeningu se vyhledává 18 onemocnění

 vrozené selhání funkce štítné žlázy (kongenitální hypotyreóza)

 vrozené selhání funkce nadledvin (kongenitální adrenální hyperplazie)

 vrozená porucha vazkosti hlenu dýchacích cest (cystická fibróza)

 15 dědičných onemocnění látkové výměny

Screening se provádí vyšetřením několika kapek krve, které se odebírají z patičky dítěte 48-72 hodin po narození na dvě samopropisovací screeningové kartičky. Kartičky se odesílají na specializovaná odborná pracoviště. V případě potřeby opakovaného náběru Vás bude kontaktovat Váš praktický dětský lékař. Podrobnější informace jsou v informačních materiálech Neonatologického oddělení nebo na www.novorozeneckyscreening.cz.

Dysplazie kyčelního kloubu 

Klinické a sonografické vyšetření provádí v porodnici dětský ortoped, další vyšetření je v 6 týdnech a 3 měsících věku.

Screening vrozené katarakty

Screeningové vyšetření provádí lékař za asistence sestry. Pomocí oftalmoskopu se sleduje červený reflex očního pozadí.

Screening sluchových vad

Screeningové vyšetření provádí sestra pomocí metody evokovaných otoakustických emisí.


  

Milá maminko / vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o měření délky novorozence. 

Miminka ještě v děloze jsou ve skrčené poloze, mluvíme o přirozené převaze svalů – ohýbačů. Po narození tato převaha ohýbačů končetin ještě nějakou dobu přetrvává a projevuje se skrčením končetin v kyčelních a kolenních kloubech. 
Délka novorozence se měří se od temena hlavičky po patu a měření délky po narození ještě na porodním sále vyžaduje tedy více nebo méně násilné natažení končetiny. Tato manipulace je dítěti nepříjemná a je s ní spojené i riziko poškození kyčelního kloubu.

V souladu s dodržováním zásad šetrného zacházení s dětmi a v zájmu prevence vymknutí kyčelního kloubu Vám nabízíme možnost, že délka Vašeho dítěte bude změřena na Neonatologickém oddělení až po 2 dnech. Tento postup vychází z doporučení dětských ortopedů a opírá se o metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnete-li se pro odložené měření délky dítěte je nezbytné, abyste porodní asistentku informovali, že měřit délku dítěte na porodním sále si výslovně nepřejete.

 V propouštěcí zprávě novorozence při odchodu z Neonatologického oddělení  budou uvedeny všechny důležité informace včetně údajů o váze, délce a obvodu hlavičky dítěte.

Přejeme Vám mnoho štastných chvil s Vaším miminkem 

Pracovníci Neonatologického oddělení FN Plzeň