Centrum vývojové péče

 

 

 


 

SPECIALIZOVANÁ NEONATOLOGICKÁ AMBULANCE:

Náplň:

 • po propuštění dětí do domácí péče provádíme v rámci této ambulantní péče další sledování dětí se zdravotními problémy přetrvávajícími z perinatálního období , včetně náběrů, RTG a sonografických vyšetření.
 • u dětí s rizikem vývojového postižení v oblasti motorické, mentální a senzorické, a zahajujeme terapeutická opatření kdykoliv jsou nutná. Jedná se o zdravotní problémy natolik specifické, že funkce vývojové ambulance neonatologického oddělení je nezastupitelná.

 

PSYCHOLOGIE:

ambulance : pondělí - čtvrtek,  8-11 hodin, po předchozí telefonické domluvě
Náplň:

 • zhodnocení mentální úrovně dítěte a rozhodnutí o jeho zařazení do vzdělávacího procesu
 • vedení rodičů v péči o postižené dítě
 • podpora rodičů těžce nemocných dětí

 

 

REHABILITACE:

ambulance :  pondělí - pátek:  9-12 a 13-15 hodin dle objednání
Náplň :

 • sledování a cvičení při ambulantních kontrolách, koordinovaných se specializovanou ambulancí.
 • konzultace o indikaci rehabilitačních a lázeňských  pobytů pro děti s vážnými poruchami tonusovými a koordinačními a později s DMO
 • každodenní spolupráce na oddělení, zácvik maminek v RHC před propuštěním do domácí péče

 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

ambulance: středa 8-15 hodin dle objednání

Náplň:

 • raná péče o děti s deficitem  k podpoře mentálního rozvoje  
 • konzultace o integraci postižených dětí do předškolních a školních zařízení

 

 

 

KLINICKÝ LOGOPED

Specializovaná ambulace Neourologické kliniky FN Plzeň: objednání

 

 

ORTOPEDIE + PROTETIKA

Dětská ambulance Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Protetické oddělení FN Plzeň

Náplň:

 • sledování dětí s DMO, event. vrozenými vadami skeletu
 • zajištění pravidelných kontrol a protetické péče.

 

OČNÍ:

Oční klinika, Středicko pro ranou péči v Plzni
Náplň :

 • sledování dětí s oční problematikou, diferencovaná péče podle nálezu, aktivní řešení.
 • spolupráce s Centrem rané péče o zrakově postižené děti. 

 

NEUROLOGIE:

ambulance: čtvrtek od 11 hodin dle objednání
Náplň: Sledování  dětí s neurologickou problematikou
 

SOCIÁLNÍ PÉČE:

Oddělení sociální péče FN:
Náplň:

 • dlouhodobá spolupráce v případech dětí se špatným sociálním zázemím od narození, řešení  jejich dalšího osudu ( podpora rodiny, náhradní rodinná péče, umístění do ústavní péče, sociální dávky).
 • Poradenská činnost pro rodiče dětí s postižením ohledně sociálních dávek, jednání s pojišťovnami při získávání pomůcek pro invalidy atd.